Bộ lọc EZ-Filters

Bộ lọc siêu mịn
Đáp ứng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ
Công nghệ xử lý qua 7 giai đoạn
Bổ sung đầy đủ khoáng chất

0

(028) 3754 7379
Liên hệ